Gündeme Dair

Ana Sayfa/Gündeme Dair

Lafzın Umûmîliği ve Sebebin Husûsîliği Konusundan Tarihselciliğe Yol Çıkar Mı?

Lafzın umumiyeti ve sebebin hususiyeti meselesi konumuz açısından son derece önemlidir. Nitekim, ulemamız bu meseleyi belli başlıklar altında tasnif ederek incelemişlerdir.[1] […]

Lafzın Umûmîliği ve Sebebin Husûsîliği Konusundan Tarihselciliğe Yol Çıkar Mı?2020-12-05T13:59:47+00:00

Kapitalist Zihniyetin Kadını Meta’laştırma Projesi

İslâmî hükümlerin hemen tamamı insanın dünya ve ahiretini tanzim etmeye yöneliktir. İslam, erkeği ve kadınıyla bütün bir insanlığı şeytanın fıtrat dışı uygulamalarından uzaklaştırır. […]

Kapitalist Zihniyetin Kadını Meta’laştırma Projesi2020-11-10T19:31:59+00:00

Selefiyye’nin Anlama Problemi Çerçevesinde Mevlid Kutlamaları Üzerine Mülâhazalar

Giriş

Kâinatta cereyan eden kimi hadiseler fizik ve metafizikten müteşekkil her iki perspektif açısından değerlendirilmediğinde kâsır olarak anlaşılmış olurlar. Değerleri büyük olan maddi veya […]

Selefiyye’nin Anlama Problemi Çerçevesinde Mevlid Kutlamaları Üzerine Mülâhazalar2020-10-27T13:43:46+00:00

İmâm Buhârî’nin قال بعض الناس İfâdesi ve Merciinin Tespiti

Buhari (Rahimehullah) nin İslam ilimlerinde ve özellikle hadis ilmindeki önemli mevkii malumdur. Ulema ve bütün ümmet tarafından Kur’andan sonra birinci kaynak olarak kabul […]

İmâm Buhârî’nin قال بعض الناس İfâdesi ve Merciinin Tespiti2020-10-21T10:00:22+00:00

Ankebût Sûresi 51. Âyeti Sadece Kur’ân’ı Delil Almamızı Mı Emrediyor?

Soru: Sünnetin delil değerinin olmadığını ve İslam adına yegane delilin Kur’an olduğunu savunan bir arkadaş bana Kur’an’dan delil getirebileceğini söyleyince “getir” dedim. O […]

Ankebût Sûresi 51. Âyeti Sadece Kur’ân’ı Delil Almamızı Mı Emrediyor?2020-10-15T12:06:24+00:00