Makaleler

Ana Sayfa/Makaleler

Lafzın Umûmîliği ve Sebebin Husûsîliği Konusundan Tarihselciliğe Yol Çıkar Mı?

Lafzın umumiyeti ve sebebin hususiyeti meselesi konumuz açısından son derece önemlidir. Nitekim, ulemamız bu meseleyi belli başlıklar altında tasnif ederek incelemişlerdir.[1] […]

Lafzın Umûmîliği ve Sebebin Husûsîliği Konusundan Tarihselciliğe Yol Çıkar Mı?2020-12-05T13:59:47+00:00

Selefiyye’nin Anlama Problemi Çerçevesinde Mevlid Kutlamaları Üzerine Mülâhazalar

Giriş

Kâinatta cereyan eden kimi hadiseler fizik ve metafizikten müteşekkil her iki perspektif açısından değerlendirilmediğinde kâsır olarak anlaşılmış olurlar. Değerleri büyük olan maddi veya […]

Selefiyye’nin Anlama Problemi Çerçevesinde Mevlid Kutlamaları Üzerine Mülâhazalar2020-10-27T13:43:46+00:00

Ankebût Sûresi 51. Âyeti Sadece Kur’ân’ı Delil Almamızı Mı Emrediyor?

Soru: Sünnetin delil değerinin olmadığını ve İslam adına yegane delilin Kur’an olduğunu savunan bir arkadaş bana Kur’an’dan delil getirebileceğini söyleyince “getir” dedim. O […]

Ankebût Sûresi 51. Âyeti Sadece Kur’ân’ı Delil Almamızı Mı Emrediyor?2020-10-15T12:06:24+00:00

Hanefî İmamlardan Ebubekir Râzî el-Cessâs ve İ’tizâlî Görüşleri

Hanefi tabakatı içerisinde önemli bir mevkii olan hicri dördüncü asırda yaşamış ve mezhebe yönelik çok faydalı eserler ortaya koymuş bulunan Ebu Bekir Razi […]

Hanefî İmamlardan Ebubekir Râzî el-Cessâs ve İ’tizâlî Görüşleri2020-08-12T12:17:54+00:00

Kasten Adam Öldüren Ebedî Cehennemlik Mi?

Soru: Kur’an-ı Kerim’de kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi kalacağı cehennemdir diyor. Bildiğimiz kadarıyla ehl-i sünnet âlimler kişinin işlediği günah sebebiyle […]

Kasten Adam Öldüren Ebedî Cehennemlik Mi?2020-07-20T19:01:54+00:00

Yalan Yere Yemin Etmek Hadisinde Niçin “İkindi Vakti” Zikredilmektedir?

Soru: İmam hatip yıllarında bir hadis okumuştum. Ne kadar sahihtir değildir bir bilgim yok. Okuduğum bu hadiste malını karşı tarafa satabilmek ikindi vaktinde […]

Yalan Yere Yemin Etmek Hadisinde Niçin “İkindi Vakti” Zikredilmektedir?2020-07-19T18:53:07+00:00