Modernizm

Lafzın Umûmîliği ve Sebebin Husûsîliği Konusundan Tarihselciliğe Yol Çıkar Mı?

Lafzın umumiyeti ve sebebin hususiyeti meselesi konumuz açısından son derece önemlidir. Nitekim, ulemamız bu meseleyi belli başlıklar altında tasnif ederek incelemişlerdir.[1] […]

Lafzın Umûmîliği ve Sebebin Husûsîliği Konusundan Tarihselciliğe Yol Çıkar Mı?2020-12-05T13:59:47+00:00

Selefiyye’nin Anlama Problemi Çerçevesinde Mevlid Kutlamaları Üzerine Mülâhazalar

Giriş

Kâinatta cereyan eden kimi hadiseler fizik ve metafizikten müteşekkil her iki perspektif açısından değerlendirilmediğinde kâsır olarak anlaşılmış olurlar. Değerleri büyük olan maddi veya […]

Selefiyye’nin Anlama Problemi Çerçevesinde Mevlid Kutlamaları Üzerine Mülâhazalar2020-10-27T13:43:46+00:00