Gündeme Dair

Ana Sayfa/Gündeme Dair

Allah Resûlü ﷺ’nün Kur’an’dan Başka Mu’cizesi Yok Mudur?

Mucizeyi inkâr edenlerin bir iddiası da Hz. Peygamber’e  ﷺ âit hissî bir mucizenin olmadığı, O’nun mucizesinin sadece Kur’ân olduğu ve hissî mucizelerine dâir […]

Allah Resûlü ﷺ’nün Kur’an’dan Başka Mu’cizesi Yok Mudur?2022-06-09T07:26:56+00:00

Ehl-i Sünnet Nazarında Hz. Muaviye (Radıyallahu Anh)

Sahabe İslamın omurga kuşağıdır. Bunun böyle olduğunu bilen sahabe tenkitçileri omurgayı zedelemek ve bütünüyle bünyeyi teslim almak için cerh etmeye çalışırlar sahabeyi. Kimsenin […]

Ehl-i Sünnet Nazarında Hz. Muaviye (Radıyallahu Anh)2022-05-19T22:58:15+00:00

Tüm Dinler İslâm Mıdır? Tüm Dinler Hakîkate Götürür Mü?

Tüm dinlerin İslâm olduğu görüşü delilden yoksun ve tamamen varsayımdan ibaret bir savunudur. Zira tüm dinlerin İslâm olduğunu savunabilmek için, mahiyet itibarıyla diğer […]

Tüm Dinler İslâm Mıdır? Tüm Dinler Hakîkate Götürür Mü?2022-03-04T20:33:37+00:00