Akaid-Kelam

Ana Sayfa/Makaleler/Akaid-Kelam

Hanefî İmamlardan Ebubekir Râzî el-Cessâs ve İ’tizâlî Görüşleri

Hanefi tabakatı içerisinde önemli bir mevkii olan hicri dördüncü asırda yaşamış ve mezhebe yönelik çok faydalı eserler ortaya koymuş bulunan Ebu Bekir Razi […]

Hanefî İmamlardan Ebubekir Râzî el-Cessâs ve İ’tizâlî Görüşleri2020-08-12T12:17:54+00:00

Kasten Adam Öldüren Ebedî Cehennemlik Mi?

Soru: Kur’an-ı Kerim’de kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi kalacağı cehennemdir diyor. Bildiğimiz kadarıyla ehl-i sünnet âlimler kişinin işlediği günah sebebiyle […]

Kasten Adam Öldüren Ebedî Cehennemlik Mi?2020-07-20T19:01:54+00:00

Kabul Edenler ve Etmeyenler Açısından Ru’yetullah Meselesi

Doğrunun yanlıştan, isabetin hatadan ayrılmasında aklı mutlak manada mizan olarak telakki edenlerin, fikir harmanında hercümerc ettikleri bir meseledir Ru’yetullah meselesi… Tabanın düzgün olmaması […]

Kabul Edenler ve Etmeyenler Açısından Ru’yetullah Meselesi2020-05-18T14:07:35+00:00

Her Doğan Fıtrat Üzere Doğar Hadisi ve el-Fıkhu’l-Ekber’deki İfâdeler

Soru: Hz. Peygamber (a.s) hadisinde “Her doğan çocuk islam fıtratı üzere doğar buyur muyor mu? Ama Ebu Hanife 6 Fıkh-ı-ekberde doğan çocuk küfür […]

Her Doğan Fıtrat Üzere Doğar Hadisi ve el-Fıkhu’l-Ekber’deki İfâdeler2020-05-03T21:29:23+00:00