Akaid-Kelam

Ana Sayfa/Makaleler/Akaid-Kelam

Ehl-i Sünnet Nazarında Hz. Muaviye (Radıyallahu Anh)

Sahabe İslamın omurga kuşağıdır. Bunun böyle olduğunu bilen sahabe tenkitçileri omurgayı zedelemek ve bütünüyle bünyeyi teslim almak için cerh etmeye çalışırlar sahabeyi. Kimsenin […]

Ehl-i Sünnet Nazarında Hz. Muaviye (Radıyallahu Anh)2022-05-19T22:58:15+00:00

Tüm Dinler İslâm Mıdır? Tüm Dinler Hakîkate Götürür Mü?

Tüm dinlerin İslâm olduğu görüşü delilden yoksun ve tamamen varsayımdan ibaret bir savunudur. Zira tüm dinlerin İslâm olduğunu savunabilmek için, mahiyet itibarıyla diğer […]

Tüm Dinler İslâm Mıdır? Tüm Dinler Hakîkate Götürür Mü?2022-03-04T20:33:37+00:00

Hanefî İmamlardan Ebubekir Râzî el-Cessâs ve İ’tizâlî Görüşleri

Hanefi tabakatı içerisinde önemli bir mevkii olan hicri dördüncü asırda yaşamış ve mezhebe yönelik çok faydalı eserler ortaya koymuş bulunan Ebu Bekir Razi […]

Hanefî İmamlardan Ebubekir Râzî el-Cessâs ve İ’tizâlî Görüşleri2020-08-12T12:17:54+00:00

Kasten Adam Öldüren Ebedî Cehennemlik Mi?

Soru: Kur’an-ı Kerim’de kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi kalacağı cehennemdir diyor. Bildiğimiz kadarıyla ehl-i sünnet âlimler kişinin işlediği günah sebebiyle […]

Kasten Adam Öldüren Ebedî Cehennemlik Mi?2020-07-20T19:01:54+00:00

Kabul Edenler ve Etmeyenler Açısından Ru’yetullah Meselesi

Doğrunun yanlıştan, isabetin hatadan ayrılmasında aklı mutlak manada mizan olarak telakki edenlerin, fikir harmanında hercümerc ettikleri bir meseledir Ru’yetullah meselesi… Tabanın düzgün olmaması […]

Kabul Edenler ve Etmeyenler Açısından Ru’yetullah Meselesi2020-05-18T14:07:35+00:00