Kur’an İlimleri

Ana Sayfa/Makaleler/Kur'an İlimleri

Allah Resûlü ﷺ’nün Kur’an’dan Başka Mu’cizesi Yok Mudur?

Mucizeyi inkâr edenlerin bir iddiası da Hz. Peygamber’e  ﷺ âit hissî bir mucizenin olmadığı, O’nun mucizesinin sadece Kur’ân olduğu ve hissî mucizelerine dâir […]

Allah Resûlü ﷺ’nün Kur’an’dan Başka Mu’cizesi Yok Mudur?2022-06-09T07:26:56+00:00

Ankebût Sûresi 51. Âyeti Sadece Kur’ân’ı Delil Almamızı Mı Emrediyor?

Soru: Sünnetin delil değerinin olmadığını ve İslam adına yegane delilin Kur’an olduğunu savunan bir arkadaş bana Kur’an’dan delil getirebileceğini söyleyince “getir” dedim. O […]

Ankebût Sûresi 51. Âyeti Sadece Kur’ân’ı Delil Almamızı Mı Emrediyor?2020-10-15T12:06:24+00:00

Kasten Adam Öldüren Ebedî Cehennemlik Mi?

Soru: Kur’an-ı Kerim’de kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi kalacağı cehennemdir diyor. Bildiğimiz kadarıyla ehl-i sünnet âlimler kişinin işlediği günah sebebiyle […]

Kasten Adam Öldüren Ebedî Cehennemlik Mi?2020-07-20T19:01:54+00:00