Fırkaları Ve İnanç Esasları İle Şia Mezhebi

“Şia” kelimesi lügavi anlamı bakımından ele alınacak olursa “bir kimsenin yardımcıları, ve ona tabi olanlar” şeklinde manalandırılmaktadır.[1] Aynı fırkanın […]