Modernizm

Çarpıtılan Hakikatler Ve Bir Zihniyet Probleminin Deşifresi

İslamiyet’in Anadolu’daki intişarında çok önemli bir saik olarak başrol oynayan tasavvuf müessesesini zedelemek veya çökertmek gayesiyle bir yığın iddia atılmış yine ortaya. Maksat, […]

Çarpıtılan Hakikatler Ve Bir Zihniyet Probleminin Deşifresi2021-02-22T11:44:05+00:00

Geçmiş Zaman Kalıbı Yerine Şimdiki Zaman Kalıbı Kullanılması

Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetlerde mazi yerine muzari, muzari yerine mazi kullanıldığı bir gerçektir. Bu durum da aynı şekilde Kur’an’ın edebî üslubuyla alakalı bir […]

Geçmiş Zaman Kalıbı Yerine Şimdiki Zaman Kalıbı Kullanılması2020-12-19T21:00:56+00:00

Öztürk’ün İddiası ve Kur’an’daki Seci’ Sanatı

Görünen o ki Öztürk, Kur’an’da seci‘ sanatının yer alıyor olmasını da kelamullah adına bir kusur olarak telakki etmektedir. Oysa belağat kitaplarımızda bu sanat […]

Öztürk’ün İddiası ve Kur’an’daki Seci’ Sanatı2020-12-19T20:38:41+00:00

Kur’an’ın Arapça Olması Evrenselliğe Aykırı Mıdır?

Öztürk, Kur’an’ın tarihsel bir hitap olduğu noktasındaki iddialarını bir başka dayanakla da temellendirmek istiyor. Söz gelimi bu dayanak, ona göre Kur’an’ın dil düzeyinde […]

Kur’an’ın Arapça Olması Evrenselliğe Aykırı Mıdır?2020-12-11T15:27:09+00:00

“Kâffeten li’n-Nâs” ve “Eyyuhe’n-Nâs” İfadeleri Ne Anlama Gelmektedir?

Öztürk, Kur’an’ın evrensellik iddiasında bulunmadığı iddiasını genel bir cümleyle iddia ederek girdiği konuyu, evrensel olduğunu ispat eder gördüğü ikin ayeti kendince tevil ederek […]

“Kâffeten li’n-Nâs” ve “Eyyuhe’n-Nâs” İfadeleri Ne Anlama Gelmektedir?2020-12-11T21:23:51+00:00