Modernizm

Kur’an-ı Kerîm Evrensellik İddiasında Bulunmuyor Mu?

Kur’an âyetlerinin tamamının tarihsel olduğunu iddia eden Öztürk, mezkûr iddiasını muhtelif Kur’an âyetlerini kendince yorumlamak suretiyle ispat gayreti gütmeye devam etmektedir. Öztürk, geldiğimiz […]

Kur’an-ı Kerîm Evrensellik İddiasında Bulunmuyor Mu?2020-12-11T21:05:28+00:00

Yâsîn Sûresi’nin 6. Âyeti’nden Tarihsellik Çıkar Mı?

Öztürk’ün Yasin süresinin 6. Ayet-i kerimesiyle istidlaline gelince, lafzı itibarıyla tahsis eden ve yukarıda bir iki örneği üzerinde durduğumuz diğer ayetler gibi bu […]

Yâsîn Sûresi’nin 6. Âyeti’nden Tarihsellik Çıkar Mı?2020-12-09T19:34:13+00:00

Kur’an Hz. Peygamber ﷺ ve Kavmi İçin Öğüt Değil Mi?

Öztürk tarihselci yaklaşımını teyit edebilmek için bir çok noktadan meseleye dair deliller getirme çabasını devam ettirerek bu kez de Kur’an-ı Kerim’de geçen zikir […]

Kur’an Hz. Peygamber ﷺ ve Kavmi İçin Öğüt Değil Mi?2020-12-07T19:50:24+00:00

Kur’ân’a Zıt Olan Hangisi: Tarihsellik Mi, Evrensellik Mi?

Mustafa Öztürk, tarihselcilik tezinin Müslümanların kahir ekseriyeti tarafından kabul görmediğini yineleyerek evrenselci yaklaşımın Kur’an’dan onay alamayacağını iddia ediyor. Asırlar boyu bütün bir dinin […]

Kur’ân’a Zıt Olan Hangisi: Tarihsellik Mi, Evrensellik Mi?2020-12-05T23:53:39+00:00

Lafzın Umûmîliği ve Sebebin Husûsîliği Konusundan Tarihselciliğe Yol Çıkar Mı?

Lafzın umumiyeti ve sebebin hususiyeti meselesi konumuz açısından son derece önemlidir. Nitekim, ulemamız bu meseleyi belli başlıklar altında tasnif ederek incelemişlerdir.[1] […]

Lafzın Umûmîliği ve Sebebin Husûsîliği Konusundan Tarihselciliğe Yol Çıkar Mı?2020-12-05T13:59:47+00:00

Selefiyye’nin Anlama Problemi Çerçevesinde Mevlid Kutlamaları Üzerine Mülâhazalar

Giriş

Kâinatta cereyan eden kimi hadiseler fizik ve metafizikten müteşekkil her iki perspektif açısından değerlendirilmediğinde kâsır olarak anlaşılmış olurlar. Değerleri büyük olan maddi veya […]

Selefiyye’nin Anlama Problemi Çerçevesinde Mevlid Kutlamaları Üzerine Mülâhazalar2020-10-27T13:43:46+00:00