Makaleler

Ana Sayfa/Makaleler

Kasten Adam Öldüren Ebedî Cehennemlik Mi?

Soru: Kur’an-ı Kerim’de kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi kalacağı cehennemdir diyor. Bildiğimiz kadarıyla ehl-i sünnet âlimler kişinin işlediği günah sebebiyle […]

Kasten Adam Öldüren Ebedî Cehennemlik Mi?2020-07-20T19:01:54+00:00

Yalan Yere Yemin Etmek Hadisinde Niçin “İkindi Vakti” Zikredilmektedir?

Soru: İmam hatip yıllarında bir hadis okumuştum. Ne kadar sahihtir değildir bir bilgim yok. Okuduğum bu hadiste malını karşı tarafa satabilmek ikindi vaktinde […]

Yalan Yere Yemin Etmek Hadisinde Niçin “İkindi Vakti” Zikredilmektedir?2020-07-19T18:53:07+00:00

Hz. Ömer ve Müellefe-i Kulûba Zekâtın Kaldırılması Meselesi

Allah ﷻ Kur’an-ı Hakim’de zekat verilecek sınıfların içerisinde müellefe-i kulûb’u da zikretmektedir.[1] Müellefe-i Kulûb, lügavî anlamı itibarıyla “kalpleri ülfet ettirilenler” manasına […]

Hz. Ömer ve Müellefe-i Kulûba Zekâtın Kaldırılması Meselesi2020-06-20T10:13:48+00:00

Kabul Edenler ve Etmeyenler Açısından Ru’yetullah Meselesi

Doğrunun yanlıştan, isabetin hatadan ayrılmasında aklı mutlak manada mizan olarak telakki edenlerin, fikir harmanında hercümerc ettikleri bir meseledir Ru’yetullah meselesi… Tabanın düzgün olmaması […]

Kabul Edenler ve Etmeyenler Açısından Ru’yetullah Meselesi2020-05-18T14:07:35+00:00