Usûl

Hz. Ömer ve Müellefe-i Kulûba Zekâtın Kaldırılması Meselesi

Allah ﷻ Kur’an-ı Hakim’de zekat verilecek sınıfların içerisinde müellefe-i kulûb’u da zikretmektedir.[1] Müellefe-i Kulûb, lügavî anlamı itibarıyla “kalpleri ülfet ettirilenler” manasına […]

Hz. Ömer ve Müellefe-i Kulûba Zekâtın Kaldırılması Meselesi2020-06-20T10:13:48+00:00