Sual Cevap

Ana Sayfa/Sual Cevap

Tefsîru’l-Mazharî- Kadı Muhammed Senâullah el-Mazharî

Tefsire dair yazılan eserler dirayet ve rivayet tefsirleri olarak iki ana başlık altında tasnif edilmektedirler. Her hangi bir Kur’an ayetinin Hz. Peygamber r, […]

Tefsîru’l-Mazharî- Kadı Muhammed Senâullah el-Mazharî2022-01-08T21:33:59+00:00

el-Kur’âniyyûn Ve Şübuhâtuhum Havle’s-Sünne

Günümüzdeki Kur’ancı Mealci söylemi çözebilmek ve bu söylemin şüphelerini, menşeini öğrenerek deşifre edebilmek açısından hayli bir önemi haizdir “Kur’aniyyûn” ekolü. Hind alt kıtasında […]

el-Kur’âniyyûn Ve Şübuhâtuhum Havle’s-Sünne2021-11-14T11:07:51+00:00

Gusülde Kuru Kalan Yeri Daha Sonra Yıkamak Caiz Midir?

Soru: Hocam bazen gusül abdesti alıyoruz. Bittikten sonra banyodan çıktığımızda vesvese midir bilmiyorum ama bazı yerleri yıkamadığımızı düşünüyoruz. Bu durumda tekrardan gusül mü […]

Gusülde Kuru Kalan Yeri Daha Sonra Yıkamak Caiz Midir?2021-09-30T19:41:42+00:00