Kur’an-Hadis

Ana Sayfa/Sual Cevap/Kur'an-Hadis

Ankebût Sûresi 51. Âyeti Sadece Kur’ân’ı Delil Almamızı Mı Emrediyor?

Soru: Sünnetin delil değerinin olmadığını ve İslam adına yegane delilin Kur’an olduğunu savunan bir arkadaş bana Kur’an’dan delil getirebileceğini söyleyince “getir” dedim. O […]

Ankebût Sûresi 51. Âyeti Sadece Kur’ân’ı Delil Almamızı Mı Emrediyor?2020-10-15T12:06:24+00:00

Kasten Adam Öldüren Ebedî Cehennemlik Mi?

Soru: Kur’an-ı Kerim’de kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi kalacağı cehennemdir diyor. Bildiğimiz kadarıyla ehl-i sünnet âlimler kişinin işlediği günah sebebiyle […]

Kasten Adam Öldüren Ebedî Cehennemlik Mi?2020-07-20T19:01:54+00:00

Yalan Yere Yemin Etmek Hadisinde Niçin “İkindi Vakti” Zikredilmektedir?

Soru: İmam hatip yıllarında bir hadis okumuştum. Ne kadar sahihtir değildir bir bilgim yok. Okuduğum bu hadiste malını karşı tarafa satabilmek ikindi vaktinde […]

Yalan Yere Yemin Etmek Hadisinde Niçin “İkindi Vakti” Zikredilmektedir?2020-07-19T18:53:07+00:00

İmam Müslim “İntihalci” İfadesiyle İmam Buhârî’yi mi Kastediyor?

Soru:  Medresede Müslim okuyoruz. Mukaddime’de geçen “B’azu Müntahili’l-Hadîs/ Bazı hadis intihalcileri” ifadesini anlayamadık. Bu ifade ile İmamı Müslim sanki hocası Buharî’yi eleştiriyor sanki. […]

İmam Müslim “İntihalci” İfadesiyle İmam Buhârî’yi mi Kastediyor?2020-06-07T14:44:06+00:00

“Zina Eden Mü’min Olarak Zina Etmez” Hadisini Nasıl Anlamalıyız?

Özellikle Haricilerin ve Mu’tezilenin iddialarına delil olarak kullandıkları meşhur bir hadis vardır. Bu hadiste Hz. Peygamber ﷺ şöyle buyurmaktadır: “ Zina eden kişi […]

“Zina Eden Mü’min Olarak Zina Etmez” Hadisini Nasıl Anlamalıyız?2020-04-22T20:41:16+00:00