Gündeme Dair

Ana Sayfa/Gündeme Dair

Çağdaş Bir Bidat Olarak “Çarpık İlim Öğrenme Metodu”na Dair

İslâmla taalluk eden bil cümle şeyleri idrak ve tatbik noktasında yaşadığımız savrulmuşluğun belki en fazlasıyla aks ettiği nokta da ilim öğrenme metodudur. Naslardan […]

Çağdaş Bir Bidat Olarak “Çarpık İlim Öğrenme Metodu”na Dair2020-10-03T12:43:49+00:00

Karanlık Çağda Yolumuzu Aydınlatan Kandil: Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri

Karanlık, her yönüyle zifiri karanlık bir dünyada yaşıyoruz. Ruhumuzu kirletip, benliğimizi coşturan, dünyamızı imar edip ahiretimizi harab eden her türlü fücurun kol gezdiği […]

Karanlık Çağda Yolumuzu Aydınlatan Kandil: Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri2020-08-26T10:32:51+00:00

Hz. Ömer ve Müellefe-i Kulûba Zekâtın Kaldırılması Meselesi

Allah ﷻ Kur’an-ı Hakim’de zekat verilecek sınıfların içerisinde müellefe-i kulûb’u da zikretmektedir.[1] Müellefe-i Kulûb, lügavî anlamı itibarıyla “kalpleri ülfet ettirilenler” manasına […]

Hz. Ömer ve Müellefe-i Kulûba Zekâtın Kaldırılması Meselesi2020-06-20T10:13:48+00:00

Mihne Süreci ve Ahmed b. Hanbel (Rahmetullâhi Aleyh)

İslam tarihini incelediğimizde gerek akîdevî ve gerekse de fıkhî meseleler hususunda bir çok ihtilafların yaşandığına şahit oluruz. Fıkhî konulardaki ihtilafların bidayeti kökeni itibarıyla […]

Mihne Süreci ve Ahmed b. Hanbel (Rahmetullâhi Aleyh)2020-05-28T14:15:01+00:00

Beynamaz Slogan Müslümanının Beyhûde Zafer Beklentisine Dair

Ameli önemsemeyen slogan Müslümanının görmesi gereken bazı gerçekler var:

Nesai’nin rivayet ettiği bir hadiste sahabe Hz. Peygamber’in ﷺ kendilerine sabah namazını kıldırdığını fakat Rum […]

Beynamaz Slogan Müslümanının Beyhûde Zafer Beklentisine Dair2020-05-26T19:43:00+00:00