Makaleler

Ana Sayfa/Makaleler

Öztürk’ün İddiası ve Kur’an’daki Seci’ Sanatı

Görünen o ki Öztürk, Kur’an’da seci‘ sanatının yer alıyor olmasını da kelamullah adına bir kusur olarak telakki etmektedir. Oysa belağat kitaplarımızda bu sanat […]

Öztürk’ün İddiası ve Kur’an’daki Seci’ Sanatı2020-12-19T20:38:41+00:00

Kur’an’ın Arapça Olması Evrenselliğe Aykırı Mıdır?

Öztürk, Kur’an’ın tarihsel bir hitap olduğu noktasındaki iddialarını bir başka dayanakla da temellendirmek istiyor. Söz gelimi bu dayanak, ona göre Kur’an’ın dil düzeyinde […]

Kur’an’ın Arapça Olması Evrenselliğe Aykırı Mıdır?2020-12-11T15:27:09+00:00

“Kâffeten li’n-Nâs” ve “Eyyuhe’n-Nâs” İfadeleri Ne Anlama Gelmektedir?

Öztürk, Kur’an’ın evrensellik iddiasında bulunmadığı iddiasını genel bir cümleyle iddia ederek girdiği konuyu, evrensel olduğunu ispat eder gördüğü ikin ayeti kendince tevil ederek […]

“Kâffeten li’n-Nâs” ve “Eyyuhe’n-Nâs” İfadeleri Ne Anlama Gelmektedir?2020-12-11T21:23:51+00:00

Kur’an-ı Kerîm Evrensellik İddiasında Bulunmuyor Mu?

Kur’an âyetlerinin tamamının tarihsel olduğunu iddia eden Öztürk, mezkûr iddiasını muhtelif Kur’an âyetlerini kendince yorumlamak suretiyle ispat gayreti gütmeye devam etmektedir. Öztürk, geldiğimiz […]

Kur’an-ı Kerîm Evrensellik İddiasında Bulunmuyor Mu?2020-12-11T21:05:28+00:00

Yâsîn Sûresi’nin 6. Âyeti’nden Tarihsellik Çıkar Mı?

Öztürk’ün Yasin süresinin 6. Ayet-i kerimesiyle istidlaline gelince, lafzı itibarıyla tahsis eden ve yukarıda bir iki örneği üzerinde durduğumuz diğer ayetler gibi bu […]

Yâsîn Sûresi’nin 6. Âyeti’nden Tarihsellik Çıkar Mı?2020-12-09T19:34:13+00:00